PILGRIM

Retreat och pilgrimsvandringar tillsammmans med andra i Gustafskyrkan

Retreat

”Gå i kloster!” Retreat och Stilla dagar i Birgittaklostret i Maribo. 26-28 aug 2022

Stilla dygn

9/12 kl. 18.30 - 10/12 kl. 9.00. - Stilla dygn i kyrkan - "Måltid-meditation-musik".

Pilgrimsgruppen

Vill du tillsammans med andra fördjupa dig i pilgrimskapets teologi och praktik?

Pilgrimsvandring

Pilgrimsvandring 8 maj 2021 till Grundtvigs grav i Køge

Kvälls/Taize mässa

Kvällsmässa varje torsdag kl.18.00. En gång i månaden skiftas kvällsmässan ut med en Taizemässa (en enkel meditativ mässa med sång och ljuständning)