Foto: Ellinor Ericsson

Nationaldagen 2021

Festgudstjänst söndag 6 juni kl. 11.00.

Välkommen att fira Sveriges nationaldag.

Gustafskyrkans mini kör kommer att medverkar under festgudstjänsten. Under firandet delas Gustafskyrkans musikstipendium till minne av Ida Lützhöf ut till en ung svensk musiker som är verksam i Danmark.

Tal av Sveriges Ambassadör i Köpenhamn

Foto: Ellinor Eriksson

Efteråt är alla välkomna till fest kyrkkaffe. Krav om anmälan pga begränsat antal platser. TYVÄRR FINNS DET INGA PLATSER KVAR

Pris för fest kyrkkaffe:  medlem i Gustafskyrkan 100:-, icke medlem 130:- . Bindande anmälan

Festgudstjänsten är gratis. (Anmälan krävs)

Deadline: 27 maj

Ida lützhoff