Välkommen som medlem i Gustafskyrkansförsamling!

En svensk utlandsförsamling är helt beroende av frivillig anslutning och personligt engagemang.

Medlemsbidrag år 2021

Vuxen: 1.600 dkk, par 3.000 dkk
Pensionär: 800 dkk, par 1.500 dkk
Studerande, över 18 år: 250 dkk (studiekort)
Stödmedlem med fast utländsk postadress: 500 dkk

Hemmaboende barn under 18 år är gratis medan föräldrar betalar full avgift.

Kom ihåg att du kan dra av medlemsbidraget på din deklaration.

Kyrkan registrerar ditt bidrag hos SKAT.

InträdesblanketT -pappersform

för medlemskap i Gustafskyrkans församlingen

Klicka här

Svenska Kyrkans verksamhet startade i Köpenhamn 1901 då Pastor Nils Widner blev utsänd för att arbeta bland svenskt sjöfolk. Många svenskar vistades här, då liksom nu, och efterhand växte verksamheten liksom behovet av en egen kyrka. 1911 invigdes Svenska Gustafskyrkan och namngavs efter dåvarande kung Gustaf V.

Vår kyrka behöver många medlemmar och fördelarna med att vara medlem är bl a att:

  • Du kan dela gemenskap, samvaro och ett andligt liv på ditt eget språk i kyrkans sammanhang.
  • Som medlem bidrar du till att främja diakoni bland behövande här och internationellt.
  • Du kan delta i alla våra svenska traditioner och som medlem är du bärare av kyrkans och församlingens traditioner och kan bidra till att utveckla dem.
  • Som medlem kan du göra din stämma hörd och påverka kyrkans utveckling vid kyrkstämmor samt väljas till förtroendeuppdrag.
  • Som medlem betalar du inget för begravning. Dop är alltid gratis.
  • Som medlem kan du låna lokal till t.ex. dopkalas hos oss till en billig kostnad, låna böcker i kyrkans bibliotek och hyra folkdräkter till halva kostnaden. Du får rabatt på biljetter till Luciakonserter, Barnens julfest och andra evenemang.
  • Du bidrar till att vårda församlingens kulturhistoriskt värdefulla miljöer, inventarier och textilier.
  • Du stöttar ett gott och innehållsrikt sammanhang – vilket kan kännas meningsfullt!

När man flyttar till Danmark blir man automatiskt medlem i den danska folkekirken och därmed betalar man kyrkoskatt. Önskar man inte att vara medlem i folkekirken kan man utträda (se dansk folkekirkes hemsida) och istället betala sin kyrkoskatt till Svenska Gustafskyrkan.

När man flyttar från Sverige blir man INTE automatiskt medlem i den Svenska Kyrkan där man bor utan man måste själv kontakta pastorsexpeditionen och beställa en INTRÄDESBLANKETT.

1. Om du vill bli medlem i församlingen kan du ladda ner en inträdesblankett längst ner på denna sida eller hämta direkt på pastorsexpeditionen. Fyll i och skicka/lämna in den till oss.

2. Därefter betalar man in medlemsbidraget till vårt bankkonto beroende på vilken kategori man tillhör, se informationen till höger. Medlemskapet gäller per årsbasis. Ett fysiskt medlemsbevis skickas inte ut f n men du får bekräftelse på din ansökan från expeditionen.

Är du medlem sedan tidigare i församlingen så får du gärna betala in ditt medlemskap under årets första månader.

Det finns även möjlighet att skänka en ekonomisk gåva eller att testamentera till Svenska Gustafsförsamlingen. Varje bidrag är viktigt för att stödja en verksamhet som har funnits i många generationer och som ska verka när vi som lever idag är borta.

Har du frågor gällande medlemskap eller gåvor, kontakta gärna oss. Varje medlem är viktig!

--------------------

Ur Församlingsordningen 2016

§ 3 Medlemskap

Den som vistas permanent eller under  längre tid i Danmark och är döpt kan bli medlem i Svenska Gustafsförsamlingen. Den som är medlem i Svenska kyrkan ska alltid kunna vara medlem i Svenska Gustafsförsamlingen.

Familjemedlemmar till sådana medlemmar i församlingen kan även beviljas medlemskap.  Kyrkoherden prövar ansökan om medlemskap i Svenska Gustafsförsamlingen. Även den som söker gemenskap i kyrkan och inte bor i  Danmark kan bli medlem. I övrigt gäller principerna för tillhörighet enl. 29 kapitlet i Kyrkoordningen så långt det är tillämpligt enligt dansk lag och regler för Svenska kyrkan i utlandet.