Foto: U.Karlsson

Välkommen som medlem i Gustafskyrkansförsamling!

En svensk utlandsförsamling är helt beroende av frivillig anslutning och personligt engagemang.

NY I DANMARK!

När man flyttar från Sverige blir man icke betalande medlem i Svenska kyrkan men INTE automatiskt medlem i Svenska Kyrkan i Danmark utan man måste själv ansöka om medlemskap.

Det finns 2 möjligheter:

A. Medlem i Svenska kyrkan i Danmark, Gustafskyrkan
1.  Utträda ur den danske folkekirken  - https://www.km.dk/folkekirken/medlemskab/ind-og-udmeldelse

2.  Ansöka om medlemskap i Svenska kyrkan i Danmark, Gustafskyrkan. Samtidigt ansöka om  medlemskap i Gustafskyrkans församling.

B. Medlem i Gustafskyrkan församling
Ansöka om medlemskap i Gustafskyrkans församling.
Man kan fortfarande vara medlem i den danske folkekirke.

*******************************

VARFÖR SKALL JAG BLI MEDLEM!

Svenska Kyrkans verksamhet startade i Köpenhamn 1901 då Pastor Nils Widner blev utsänd för att arbeta bland svenskt sjöfolk. Många svenskar vistades här, då liksom nu, och efterhand växte verksamheten liksom behovet av en egen kyrka. 1911 invigdes Svenska Gustafskyrkan och namngavs efter dåvarande kung Gustaf V.

Gustafskyrkan får ingen finansiell hjälp från Sverige eller Danmark. Vi är 100% självfinansierande. Därför är vi beroende av din hjälp och ditt stöd. 

Vår kyrka behöver många medlemmar och fördelarna med att vara medlem är bl.a. att:

*Hjälper du att hålla Gustafskyrkan öppen och även i framtiden kunna erbjuda en rik och varierande verksamhet, vara en social, kulturell och andlig samlingsplats för medlemmar och besökande.

*Du kan delta i alla våra svenska traditioner och som medlem är du bärare av kyrkans och församlingens traditioner och kan bidra till att utveckla dem.

*Som medlem betalar du inget för begravning. Dop är alltid gratis.

*Som medlem kan du låna lokal till t.ex. dopkalas hos oss till en billig kostnad, låna böcker i kyrkans bibliotek och hyra folkdräkter till halva kostnaden. Du får rabatt på biljetter till Luciakonserter, Barnens julfest och andra evenemang. Få ta emot månadsbladet.

*Du bidrar till att vårda församlingens kulturhistoriskt värdefulla miljöer, inventarier och textilier.

*Du kan dela gemenskap, samvaro och ett andligt liv på ditt eget språk i kyrkans sammanhang.

*Som medlem bidrar du till att främja diakoni bland behövande här och internationellt.

*Som medlem kan du göra din stämma hörd och påverka kyrkans utveckling vid kyrkstämman samt väljas till förtroendeuppdrag.

*Du stöttar ett gott och innehållsrikt sammanhang – vilket kan kännas meningsfullt!

Vi behöver ditt stöd !

Medlemsbidrag år 2022

Vuxen: 1.600 dkk, par 3.000 dkk
Pensionär: 800 dkk, par 1.500 dkk
Studerande, över 18 år: 250 dkk (studiekort)
Stödmedlem med fast utländsk postadress: 500 dkk

Hemmaboende barn under 18 år är gratis medan föräldrar betalar full avgift.

Kom ihåg att du kan dra av medlemsbidraget på din deklaration.

Kyrkan registrerar ditt bidrag hos SKAT.

Inträdesblanket -pappersform

för medlemskap i Gustafskyrkans församlingen

Klicka här

Inträdesblankett

Inträdesblankett - digitalt - för medlemskap i Gustafskyrkans församling.

Inträde i Svenska kyrkan (ikke Gustafskyrkan)

Önskar du att träda in i Svenska kyrkan skall du ansöka via denna formular. Önskar du medlemskap i Gustafskyrkan skall du använda blanketten ovanför.

Medlem i Svenska kyrkan  - klicka här

Testamentera en gåva till Svenska kyrkan i utlandet

Ett sätt att stödja Svenska kyrkans verksamhet i utlandet.

Kyrkostämman

Årets kyrkostämman kommer att avhålla söndag 24 april 2022 kl. 13.00