Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Luciakonsert

13 december 2019 kl. 18.30 och 20.00

Stämningsbild från Luciakonsert 2019 Bild: U Karlsson

LUCIA år 2019
Konsert kl. 18.30 samt 20.00.

Medverkar: Gustafskören samt solister

Biljetter köpes via billet.dk  från den 1.10.2019

Kl. 18.30:    https://svenskakyrkankbh.billet.dk/order/gateway/13261738
Kl. 20.00:    https://svenskakyrkankbh.billet.dk/order/gateway/13261739

eller i Gustafskyrkan, mail :  kopenhamn@svenskakyrkan.se

Pris: 170 dkk  - Ordinarie
         120 dkk - medlem i Gustafskyrkan
         (+ evt expeditionsavgift)

Cafeet öppnar kl.16.30. Möjligheter att köpa ett glas glögg och Luccekatt

 OBS! Luciakonserterna är inte lämpliga för barn under 7 år.