LUCIA

DER ER KUN ADGANG TIL KIRKEN MED ET GYLDIGT CORONAPAS ELLER NEGATIV TEST.   Mundbind skal bruges når I bevæger jer i vores lokaler

Historian om Lucia

Luciahögtiden är både traditionell och modern. Den fick sin nuvarande karaktär först efter en tävling i Stockholms Dagblad 1927. Den vinnande lucian gick i en procession i Stockholm med elektriskt ljus i håret. Tävlingskonceptet spreds till andra tidningar och med detta så trädde lucia ut i den moderna offentligheten.  

Lucia levde i Syracusa på Sicilien där hennes trolovade angav henne som kristen och ljöt martyrdöden år 304. Sankta Lucia är de synskadades skyddshelgon.  

Den ljusprydda lucian – lussebruden – som kommer med en bricka på luciamorgonen, var en högreståndssed, och förekom framför allt i Västsverige. Första gången vi hör talas om den svenska luciaseden är 1764 på Horns boställe norr om Skövde. I mitten av 1800-talet spreds luciaseden vidare till universitetsstäderna och olika organisationer med västsvenskar i förskingringen. På Skansen startades luciafirande på 1890-talet i ett försök att visa provinsiella festseder.

Melodin till luciasången är italiensk och de svenska textvarianterna skrevs först på 1920-talet. Luciafirande förekommer även i Finland.  

Namnet Lucia kommer av latinets lux, som betyder ljus.

Källa: Nordiska Museet