Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

LUCIA

Historian om Lucia

Luciahögtiden är både traditionell och modern. Den fick sin nuvarande karaktär först efter en tävling i Stockholms Dagblad 1927. Den vinnande lucian gick i en procession i Stockholm med elektriskt ljus i håret. Tävlingskonceptet spreds till andra tidningar och med detta så trädde lucia ut i den moderna offentligheten.  

Lucia levde i Syracusa på Sicilien där hennes trolovade angav henne som kristen och ljöt martyrdöden år 304. Sankta Lucia är de synskadades skyddshelgon.  

Den ljusprydda lucian – lussebruden – som kommer med en bricka på luciamorgonen, var en högreståndssed, och förekom framför allt i Västsverige. Första gången vi hör talas om den svenska luciaseden är 1764 på Horns boställe norr om Skövde. I mitten av 1800-talet spreds luciaseden vidare till universitetsstäderna och olika organisationer med västsvenskar i förskingringen. På Skansen startades luciafirande på 1890-talet i ett försök att visa provinsiella festseder.

Melodin till luciasången är italiensk och de svenska textvarianterna skrevs först på 1920-talet. Luciafirande förekommer även i Finland.  

Namnet Lucia kommer av latinets lux, som betyder ljus.

Källa: Nordiska Museet