Livets högtider

Gustafskyrkan är ett ”anerkendt trossamfund” i Danmark. Vår präst har tillstånd från det danska kyrkoministeriet att viga, döpa, konfirmera och begrava i Danmark.