Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Livets högtider

Gustafskyrkan är ett ”anerkendt trossamfund” i Danmark. Vår präst har tillstånd från det danska kyrkoministeriet att viga, döpa, konfirmera och begrava i Danmark.