Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kyrkostämman

Söndag 27 oktober 2019, kl. 14.00

Är du medlem i Svenska Gustafsförsamlingen? Välkommen till kyrkostämma !! På hemsidan finner du information om kallelse och ärendelista. Handlingar kan du även få på pastorsexpeditionen eller få utskickat med e-post.

Kyrkostämman träffas två gånger om året. Kyrkostämman består av alla röstberättigade församlingsmedlemmar.

Dagordning och kallelse anslås inför varje stämma på kyrkans anslagstavla, samt finns som nedladdningsbar fil längre ned på sidan. Information om kallelse görs även i högmässan vid stadgeenlig utlysningstid.

Aktuella handlingar kan fås som i PDF-format , samt finns på på expeditionen med ev bilagor. De kan även skickas ut med e-post efter anmodan.

Här kan du läsa kyrkoherdens årsberättelse som framlägges på kyrkostämman.

År 2018 - klicka här
År 2017 - klicka här

Församlingsordning för svenska gustafsförsamlingen 2016

Församlingsordning, PDF som öppnas i nytt fönster

På pastorsexpeditionen finns även tryckta exemplar som du gärna får hämta som medlem.