Kyrkostämman

Söndag 23 april 2023, kl. 13.00

Dokumenter som behandlas på kyrkostämman 23/4 2023

Kommer att finnas här 14 dagar innan stämman

Vad är Kyrkostämma?

Vad är Kyrkostämma?
Är du medlem i Svenska Gustafsförsamlingen? Välkommen till kyrkostämma !! På hemsidan finner du information om kallelse och ärendelista. Handlingar kan du även få på pastorsexpeditionen eller få utskickat med e-post.

Kyrkostämman träffas två gånger om året. Kyrkostämman består av alla röstberättigade församlingsmedlemmar.

Dagordning och kallelse anslås inför varje stämma på kyrkans anslagstavla, samt finns som nedladdningsbar fil längre ned på sidan. Information om kallelse görs även i högmässan vid stadgeenlig utlysningstid.

Aktuella handlingar kan fås som i PDF-format , samt finns på på expeditionen med ev bilagor. De kan även skickas ut med e-post efter anmodan.

Församlingsordning för svenska gustafsförsamlingen 2016

På pastorsexpeditionen finns även tryckta exemplar som du gärna får hämta som medlem.