Insamlingar

Insamlingar som är godkända av Indsamlingsnævnet

INDSAMLING - GENERELLT
Period: 1.11 2021 - 31.10.2022
J.nr: 20-700-03975

STÖD JUL  (avslutat)
Period: 1.11 2020 - 31.10.2021
J.nr: 20-700-02814
Indsamlingsregnskap:  Indsamlingsregnskab
Revisorerklæring:  Revisorerklæring

MÄSSKAKE   (avslutat)
Period: 1.10 2020 - 30.9.2021
J.nr: 20-700-02818
Indsamlingsregnskap:  Indsamlingsregnskab
Overskudserklæring:  Overskudserklæring