Inför er vigsel

Kom ihåg att ta med er följande handlingar

Då vi, enligt "kirkeministeriets" tillstånd, inte har tillåtelse att viga alla nationaliteter ber vi er upplysa oss om vilken nationalitet ni har

Minst en skall vara medlem i Svenska kyrkan i Sverige  oansett om man bor i Sverige eller i utlandet. Medlem i Gustafskyrkansförsamling i Köpenhamn, gäller inte som medlemskap i Svenska kyrkan.

Följande handlingar skall scannas och mailas till  kopenhamn@svenskakyrkan.se. Originalhandlingarna skall ni ta med er till vigselsamtalet.

BRUDPAR BOSATT I SVERIGE

A . FRÅN LOKALA SKATTEKONTORET
1.  INTYG OM HINDERSPRÖVNING  + INTYG OM VIGSELINTYG 
2.  PERSONBEVIS
    ”Utdrag ur folkbokföringsuppgifter” uppvisande födelsehemort,
    civilstånd samt namn som ogift. De danska myndigheterna kräver personbevis.

B. FRÅN ER HEMFÖRSAMLING
1.  VIGSELBLANKETT

BRUDPAR BOSATT I DANMARK

Skall från Borgerservice medföra:
1.  PRØVELSESATTEST
    
Dessutom måste vi se någon slags legitimation med fotografi.

OBS! par som inte är bosatta i Sverige skall meddela Skatteverket i Sverige att ni har ingått äktenskap. Vigsel blir bara registrerat i Danmark.