Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gudstjänster

Högmässa söndagar kl.11.00 och kvällsmässa/taizé torsdagar 18.00

Bild: Ikon.se

SÖNDAG 27/10 ÄR GUDSTJÄNSTEN FLYTTAT TILL KL. 16.00. Vi kommer att ha en nordisk gudstjänst tillsammans med de andra nordiska länderna.

SÖNDAG 27 OKT 16.00 - NORDISK GUDSTJÄNST --
Tillsammans med de andra nordiska kyrkor håller vi en gemensam gudstjänst. Grönlänsk kör deltar. Efteråt är det "mingel kyrkkaffe".

Nordisk gudstjänst

SÖNDAG 27 OKT 16.00 - NORDISK GUDSTJÄNST -- Tillsammans med de andra nordiska kyrkor håller vi en gemensam gudstjänst. Grönlänsk kör deltar. Efteråt är det "mingel kyrkkaffe".

Musik- och minnesgudstjänst Alla helgons dag den 2 november kl.. 18.00.

Allahelgonsdag

Musik- och minnesgudstjänst Alla helgons dag den 2 november kl.. 18.00.