Altaret
Foto: Fotokaj

Gudstjänster

Högmässa söndagar kl.11.00 och kvällsmässa/taizé torsdagar 18.00

Alla helgons dag

Musik- och minnesgudstjänst Alla helgons dag den 5 november kl. 18.00 i Gustafskyrkan. Söndag 6 november kl. 15.00 på "svenska avdelingen" på Bispebjerg kyrkogård - minnesandakt

Söndagens gudstjänst

Firas kl.11.00 varje söndag med efterföljande kyrkkaffe i församlingshemmet.

Kvälls/Taize mässa

Kvällsmässa varje torsdag kl.18.00. En gång i månaden skiftas kvällsmässan ut med en Taizemässa (en enkel meditativ mässa med sång och ljuständning)

Friluftsgudstjänst på Bispebjerg kirkegård

KRISTI HIMMERFÄRDSDAG - TORDSAG 26 MAJ 11.00 håller vi friluftgudstjänst på den nya svenska avdelningen på Bispebjergs kyrkogård och avslutas med kyrkkaffe utomhus.

Kirkevandringen

Torsdag den 9 JUNI. Kom til kirkevandring i de store trossamfund i Nyboder og Frederiksstaden.

Taizémässa (YouTube)

Taizéandakt är en andakt med lättsjungda sånger från klostret i Taizé i östra Frankrike. -- Kommuniteten TaiZé Kommuniteten i Taizé är ett kristet ekumeniskt brödraskap i Taizé, en by i Burgund i Frankrike. Kommuniteten grundades år 1949 och har idag knappt hundra medlemmar, från mer än 30 länder. Bröderna tar emot ett stort antal besökare varje år där dagarna präglas av bön och meditation. Taizé är en viktig plats för unga kristna. Tusentals ungdomar och unga vuxna från världens alla hörn besöker kommuniteten.

Gudstjänst i hemmet

Gudstjänst i hemmet - med bara dig själv närvarande, möjligen någon fler.

Kristi Himmelfärd i prästens trädgård

2020 - Pga Covid 19 blev Kristi Himmelfärds firandet på Bispebjerg kyrkogård - svenska avdelning inställd. I stället flyttads gudstjänsten till kyrkoherdens trädgård.

Friluftsgudstjänst på Bispebjerg kirkegård

KRISTI HIMMERFÄRDSDAG - TORDSAG 26 MAJ 11.00 håller vi friluftgudstjänst på den nya svenska avdelningen på Bispebjergs kyrkogård och avslutas med kyrkkaffe utomhus.

Familjemässa

Familjemässor för små och stora.

Kirkevandringen

Torsdag den 9 JUNI. Kom til kirkevandring i de store trossamfund i Nyboder og Frederiksstaden.

Julevangeliet - julkrubban (YouTube)

"Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas ......" Vi känner så väl igen texten. Nu kan du se hur krubban byggs upp med hjälp av Francis (2020).

Julmusik i Luciatid - konsert (YouTube)

Konserten "Julmusik i Luciatid" 2020 var vi tvugna att inställa men vi har spelat in delar av den planerade konserten. Det är bara att njuta. Deltagar Marie Dimpker, Fanny Storm, Jacob Deichman och Olivia Mariani.