Altaret
Foto: Fotokaj

Gudstjänster

Högmässa söndagar kl.11.00 och kvällsmässa/taizé torsdagar 18.00

Under Corona krisen när allt var stängt  och alla aktiviteter och gudstjänster var inställda så händer det ändå saker här i Gustafskyrkan. Vi har samlat YouTube filmer här

YouTube filmer.

Under Corona krisen när allt var stängt och alla aktiviteter och gudstjänster var inställda så händer det ändå saker här i Gustafskyrkan. Vi har samlat YouTube filmer här

Gudstjänst i hemmet - med bara dig själv närvarande, möjligen någon fler.

Gudstjänst i hemmet.

Gudstjänst i hemmet - med bara dig själv närvarande, möjligen någon fler.

Pga Covid 19 blev Kristi Himmelfärds firandet på Bispebjerg kyrkogård - svenska avdelning inställd. I stället flyttads gudstjänsten till  kyrkoherdens trädgård.

Kristi Himmelfärd i prästens trädgård.

Pga Covid 19 blev Kristi Himmelfärds firandet på Bispebjerg kyrkogård - svenska avdelning inställd. I stället flyttads gudstjänsten till kyrkoherdens trädgård.

 En söndag under tidigt sommar håller vi friluftgudstjänst på den nya svenska avdelningen på Bispebjergs kyrkogård och avslutas med kyrkkaffe utomhus.

Friluftsgudstjänst på Bispebjerg kirkegård

En söndag under tidigt sommar håller vi friluftgudstjänst på den nya svenska avdelningen på Bispebjergs kyrkogård och avslutas med kyrkkaffe utomhus.

NORDISK GUDSTJÄNST - tillsammans med de andra nordiska kyrkor håller vi en gemensam gudstjänst. Dato för 2021 är inte bestämt.

Nordisk gudstjänst

NORDISK GUDSTJÄNST - tillsammans med de andra nordiska kyrkor håller vi en gemensam gudstjänst. Dato för 2021 är inte bestämt.