Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gudstjänster

Högmässa söndagar kl.11.00 och kvällsmässa/taizé torsdagar 18.00

Torsdag 12/3 kl. 19.00. Eukonemisk taizemässa tillsammans med  våra grann kyrkor.

Taizemässa eukonemisk

Torsdag 12/3 kl. 19.00. Eukonemisk taizemässa tillsammans med våra grann kyrkor.