Foto: U.Karlsson

Gå på upptäcktsfärd ...

Gustafskyrkan är inte bara en kyrka men ett hus med massa historia och spännande detaljer. Följ med och upptäck  - kanske har du sett något som vi andra inte har sett.

Gustafskyrkans altar

Vad är ett altare? Altarets historia generelt och vad är det så specielt med Gustafskyrkans altare.

Mässhake - vad är det?

Varför bär prästen detta klädesplag?

100 års jubileum - ny mässhake !

Hur kom den till ....

Skepsmodell

Skepsmodel "Kronprinsessa Ingrid"