Konfirmationsläsning

Varför finns det olika religioner? Blir jag lycklig om jag blir smal? Kommer kriget till Sverige el Danmark? Du är inte ensam att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.

Vår konfirmandgrupp i Gustafskyrkan är för dig som vill veta mer om allt som har med kristen tro att göra. Vi talar såklart även om meningen med livet, etik och mycket annat. Du får lära dig massor om kyrkans värld i ett kul sammanhang och vi hoppas även få lära känna konfirmander från en grupp i Skåne. Gruppen är riktad till dig som fyller 14-17 år under nästa år (2020).

Anmäl dig eller kontakta kyrkoherde Thomas Stoor för mer info och svar på frågor. Tel 3315 5458 eller thomas.stoor@svenskakyrkan.se
Välkommen!

Vuxenkonfirmation - en söndag i månaden e. gudstj. 
För dig som inte konfirmerade dig när du var ung eller bara vill veta mer om grunderna i kyrkans tro har vi en grupp som träffas en gång i månaden efter gudstjänsten på söndagar. Om man så önskar leder gruppen fram till konfirmation eller dop i påsknattens mässa. Vi kommer att tala om bibeln, sakrament, teologi, kristna symboler, livsmening, etik, trons djupdimension och mycket, mycket annat. Om du känner dig dragen till det kyrkan står för men ännu inte har haft en naturlig ingång i våra sammanhang är detta helt rätt kurs för dig! Givetvis ingen avgift. Mycket välkommen!

För information och anmälan kontakta kyrkoherde Thomas Stoor. Tel 3315 5458 eller thomas.stoor@svenskakyrkan.se