Förtroendevalda i Gustafskyrkan

Kyrkoråd, kyrkstämman, kyrkvärdar, fastighetskommittén, internrevisorer, finanskommittén, valberedning samt Victoriastiftelsens direktion

KYRKORÅDET (valda för år 2021-2022)
Eva Pedersen - ordförande 
Barbro de la Cour - vice ordförande
Anna Bayer 
Andreas Hjort
Anna Høgfeldt
Eva Bjørnholt

Suppleanter:
Anna Borbye
Ingeborg Andreasson
Trine Qvist
Madeleine Persson

Kyrkstämman

Brita Ireland - ordf.
Anne Halttunen – vice ordf.
Niels Liborius - vice ordf.

Kyrkvärdar

Kerstin Björkman
Barbro de la Cour
Lennart Dahlrot
Anne Halttunen
Birgit Kimberg   
Birgit Persson 
Ingrid Sjögren
Eva Örnfelt
Kjell Örnfelt
Eva Pedersen
Andreas Dybkjær Andersson
Bente Rich

Fastighetskommittén

Thomas Stoor
Erik Asmussen
Per Jönsson

Internrevisorer

Per Almerström
Jens Buch

Suppleanter

Claes Tydén
Tage Granum

Valberedning

Eva Ôrnfelt
Cecilia Lengefeld
Helena Ljung
Kerstin Stenspil
Ingrid Sjögren

Victoriastiftelsens direktion

Thomas Stoor
Karin Bæk, boenderepresentant
Ann Granum
Erik Asmussen