Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Köpenhamn Besöks- och postadress: Folke Bernadottes allé 4, DK-2100 Köpenhamn Ö Telefon: +45(33)155458 E-post till Svenska kyrkan i Köpenhamn

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Förtroendevalda i Gustafskyrkan

Kyrkoråd, kyrkstämman, kyrkvärdar, fastighetskommittén, internrevisorer, finanskommittén, valberedning samt Victoriastiftelsens direktion

KYRKORÅDET (valda för år 2018-2019)
Barbro de la Cour - ordförande
Eva Pedersen - vice ordförande
Birgit Persson
Anna Bayer
Anna Borbye
Ann Granum

Suppleanter:
Erik Asmussen
Ellinor Ericsson
Bente Rich

Kyrkstämman

Lennart Dahlrot - ordf.

Anne Halttunen – vice ordf.

Brita Ireland - vice ordf.

Kyrkvärdar

Kerstin Björkman

Barbro de la Cour

Lennart Dahlrot

Anne Halttunen

Birgit Kimberg   

Benkt Norberg

 Birgit Persson 

Ingrid Sjögren

Eva Örnfelt

Kjell Örnfelt

Fastighetskommittén

Erik Asmussen

Hans Ekberg

Verna Linton

Ingrid Sjögren

Internrevisorer

 Per Almerström

Jens Buch

Suppleanter

Claes Tydén

Tage Granum

Finanskommittén

Barbro de la Cour

Valberedning

Cecilia Lengefeld

Helena Ljung

Kerstin Stenspil

Eva Örnfelt

Victoriastiftelsens direktion

Barbro de la Cour

Verna Linton, boenderepresentant