Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förtroendevalda i Gustafskyrkan

Kyrkoråd, kyrkstämman, kyrkvärdar, fastighetskommittén, internrevisorer, finanskommittén, valberedning samt Victoriastiftelsens direktion

KYRKORÅDET (valda för år 2019-2020)
Eva Pedersen - ordförande
Barbro de la Cour - vice ordförande
Anna Bayer
Anna Borbye
Ann Granum
Erik Asmussen

Suppleanter:
Bente Rich
Eva Bjørnholt
Andreas Hjort
Anna Høgfeldt

Kyrkstämman

Brita Ireland - ordf.
Anne Halttunen – vice ordf.
Niels Liborius - vice ordf.

Kyrkvärdar

Kerstin Björkman
Barbro de la Cour
Lennart Dahlrot
Anne Halttunen
Birgit Kimberg   
Birgit Persson 
Ingrid Sjögren
Eva Örnfelt
Kjell Örnfelt
Eva Pedersen
Andreas Dybkjær Andersson
Bente Rich

Fastighetskommittén

Thomas Stoor
Erik Asmussen
Per Jönsson

Internrevisorer

Per Almerström
Jens Buch

Suppleanter

Claes Tydén
Tage Granum

Valberedning

Eva Ôrnfelt
Cecilia Lengefeld
Helena Ljung
Kerstin Stenspil
Ingrid Sjögren

Victoriastiftelsens direktion

Thomas Stoor
Karin Bæk, boenderepresentant
Ann Granum
Erik Asmussen