Foto: U.Karlsson

Förtroendevalda i Gustafskyrkan

Kyrkoråd, kyrkstämman, kyrkvärdar, fastighetskommittén, internrevisorer, finanskommittén, valberedning samt Victoriastiftelsens direktion

KYRKORÅDET (valda för år 2022-2023)
Eva Pedersen - ordförande 
Barbro de la Cour - vice ordförande
Anna Bayer 
Anna Høgfeldt
Eva Bjørnholt
Ulla Bentzen Björkman

Suppleanter:
Elisabeth Abrahamsson
Trine Qvist
Charlotte Ekström
Andreas Almeroth

Kyrkstämman
Brita Ireland - ordf.
Anton Lennartsson – vice ordf.
Nils Liborius - vice ordf.

Kyrkvärdar
Kerstin Björkman
Barbro de la Cour
Lennart Dahlrot
Anne Halttunen
Birgit Kimberg   
Birgit Persson 
Ingrid Sjögren
Eva Örnfelt
Kjell Örnfelt
Eva Pedersen
Andreas Dybkjær Andersson
Bente Rich

Fastighetskommittén  
Thomas Stoor                          
Erik Asmussen                          
Per Jönsson  
             

Finanskommittén
Thomas Stoor
Anna Bayer
Steen Pedersen
Ulrika R Karlsson

Internrevisorer
Per Almerström
Jens Buch

Suppleanter
Claes Tydén
Tage Granum

Valberedning
Ingrid Sjögren (ordf.)
Eva Örnfelt
Kerstin Stenspil
Birigit Persson

Victoriastiftelsens direktion

Thomas Stoor
Karin Bæk, boenderepresentant
Ann Granum
Erik Asmussen