Coronavirus

Vad gör Gustafskyrkan ?

Viktigt meddelande.

Kära vänner till Svenska Gustafskyrkan,

Med anledning av Corona-virusets spridning, nu också i vårt närområde, så vill vi i Svenska Gustafskyrkan göra allt vi kan för att hindra spridning och att ni som besöker kyrkan inte ska bli utsatta eller sjuka.

Vi vill därför följa de råd som vi fått från danska myndigheter och vår svenska utlandsbiskop Thomas Petersson, för att på så sätt hindra spridningen när vi möts i våra lokaler till gudstjänst, konserter eller andra sociala sammanhang.

Det betyder;

1.      Om vi är sjuka eller känner att något är på gång: STANNA HEMMA tills du blivit frisk.
2.      Tvätta händerna ofta, grundligt och länge.
3.      Nys och hosta alltid i armvecket eller i en näsduk, aldrig i händerna eller rakt ut i luften.
4.      Hälsa inte på varandra genom att ta i hand. Det kan kännas ovant att inte göra det, men det är just nu av omtanke och omsorg om varandra.
5.      Undvik för nära fysisk kontakt. Vi kan vara tillsammans, utan att krama om varandra.

När det gäller gudstjänstlivet, så inför vi från och med nu:

1.      Samma regler som ovan punkt 1-5.
2.      Vid högmässans ”fridshälsning” hälsar vi inte varandra genom att ta i hand, utan genom ögonkontakt eller nick.
3.      Nattvarden delas alltid ut genom att brödet doppas i vinet. Det är inte tillåtet att dricka vinet direkt från nattvardsbägaren/kalken.
4.      Tjänstgörande präst tvättar alltid händerna grundligt före mässans början.
5.      Det är tillåtet att ta emot endast nattvardsbrödet, om man så önskar. Som vår biskop Thomas skriver: ”Man får ändå del av nattvardens fulla mysterium och nåd”.

Så får be och hoppas att spridningen stoppas och de sjuka snart tillfrisknar.

Vi innesluter allt i våra förböner.

Mvh

Thomas Stoor
kyrkoherde