Meny

Coronavirus

Vad gör Gustafskyrkan ?

25.5.2020
Den 27 maj öppnar Gustafskyrkan sina dörrar igen. Cafeét, har ny brygget kaffe på kannan. Det är öppet ons-lör 10-15. Det är fortfarande begränsning på hur många som få vara i kyrkan och dess lokaler. Vi hoppas att ni respektera personalens anvisningar. Tyvärr är alla aktiviteter fortfarande inställda.

11.5.2020
Alla danska trosamfund kommer att kunna öppna efter den 8 juni. Vi avväntar nu instrukser från myndigheterna mht restriktioner mm.

8.4.2020 kl. 11.00

Alla aktiviteter är inställda till och med 10 maj. Vi ber att Danmark ”lukkes op” lite mera efter den 10 maj.

2.4.2020 kl. 11.00

Påskens gudstjänster är inställda men korta andakter via Youtube kommer att finnas på hemsidan (längre ner på sidan). Det är stilla veckan och kyrkan kommer bara att vara öppen onsdag 8 april 10-12. I nödtillfällen kan kyrkoherden Thomas Stoor kontaktas på 2556 2245.

18.3.2020 kl. 11.00

Söndagsgudstjänst söndagarna 15, 22 och 29 mars kl. 11.00 är inställda. Samma gäller torsdags kvällsmässor. Personalen finns i kyrkan och kyrkan har fortfarande öppet ons-lör 10-12. Dörren är låst, ring på.  Caféet är stängt.
Telefontid: ons - fre 10-14

13.3.2020 kl. 12.30

In i det längsta har vi inte velat ställa in söndagens högmässor i Gustafskyrkan. Men idag har kommit påbud både från Dansk folkekirkes biskopar och Kirkemisteriet med uppmaningen om att vi inte ska hålla några gudstjänster under de närmaste två veckorna, för att ”vänta ut” och inte riskera att sprida Coronasmittan vidare till oss själva och våra besökare. Vi har därför idag beslutat att vi inte kommer att ha någon söndagsgudstjänst söndagarna 15 mars och 22 mars kl. 11.00. 

Vi tycker detta är mycket trist, men i detta läge gäller det att vara solidarisk med andra kyrkor och trossamfund i Danmark som gör detta.

Personalen finns i kyrkan och vi har fortfarande öppet (kyrkan och cafeét) ons-lör 10-12.
Telefontid:  ons - fre 10-14

----------------------------------------------------------

12.3.2020 kl. 12.30

DANMARK STÄNGER NER - vad gör Gustafskyrkan?

 Kära vänner till Svenska Gustafskyrkan,

 Danska myndigheter vidtar nu radikala åtgärder för att begränsa spridningen av Corona-viruset, som ni säkert hört och läst. Även trossamfunden har uppmanats att fram till åtminstone den 27 mars undvika alla arrangemang som samlar fler människor än 100 personer. I Italien är gränsen 3 april. Allt detta för att begränsa spridningen av smittan. Vi i Gustafskyrkan kommer därför att begränsa vår verksamhet fram till fredag den 3 april för att vara på den säkra sidan. Vad innebär detta?

Åtgärder hos oss

Kyrkan behåller sina telefontider onsdag till fredag kl.10-14, men kyrkans öppettider begränsas till onsdag – lördag kl. 10-12. Dörren hålls låst, men öppnas då någon ringer på.

Caféet är öppet 10-12.

Söndagens högmässa firas som vanligt kl.11.00.

 Alla grupper och samlingar under veckan ställs däremot in och tar paus till och med 3 april, dvs: Körövning, barnrytmik, onsdagslunch, pilgrimsgrupp, Tai Chi, konstkurser, samtal om böcker, danskundervisningen, Lek & Teater för barnen, Musikföreningens konsert den 29/3, o.s.v.  Information om detta läggs ut på församlingens hemsida och kyrkans anslagstavlor.

Inga hem-, sjuk- eller fängelsebesök görs under perioden.

Torsdagsmässan ersätts med ”Aftonandakt med musik”.

Söndagens högmässa kl.11.00  behålls, men kyrkkaffet tas bort. Fridshälsningen i mässan tas bort, och enbart intinktion (”doppande”) används, d.v.s. nattvardsoblaten doppas i vinet. Det är också möjligt att bara ta emot nattvardsbrödet. Vi får ändå del av nattvardens fulla mysterium och nåd.

Vi hoppas att ni alla har förståelse för dessa begränsningar under en tid. Vi ber och hoppas att spridningen ska stoppas så att vi snart igen kan återgå till normala förhållanden med öppen kyrka och berikande gemenskap – som är vår kyrkas uppgift och mål.

Goda hälsningar

Thomas Stoor
Kyrkoherde/provst

Viktigt meddelande.

Kära vänner till Svenska Gustafskyrkan,

Med anledning av Corona-virusets spridning, nu också i vårt närområde, så vill vi i Svenska Gustafskyrkan göra allt vi kan för att hindra spridning och att ni som besöker kyrkan inte ska bli utsatta eller sjuka.

Vi vill därför följa de råd som vi fått från danska myndigheter och vår svenska utlandsbiskop Thomas Petersson, för att på så sätt hindra spridningen när vi möts i våra lokaler till gudstjänst, konserter eller andra sociala sammanhang.

Det betyder;

1.      Om vi är sjuka eller känner att något är på gång: STANNA HEMMA tills du blivit frisk.
2.      Tvätta händerna ofta, grundligt och länge.
3.      Nys och hosta alltid i armvecket eller i en näsduk, aldrig i händerna eller rakt ut i luften.
4.      Hälsa inte på varandra genom att ta i hand. Det kan kännas ovant att inte göra det, men det är just nu av omtanke och omsorg om varandra.
5.      Undvik för nära fysisk kontakt. Vi kan vara tillsammans, utan att krama om varandra.

När det gäller gudstjänstlivet, så inför vi från och med nu:

1.      Samma regler som ovan punkt 1-5.
2.      Vid högmässans ”fridshälsning” hälsar vi inte varandra genom att ta i hand, utan genom ögonkontakt eller nick.
3.      Nattvarden delas alltid ut genom att brödet doppas i vinet. Det är inte tillåtet att dricka vinet direkt från nattvardsbägaren/kalken.
4.      Tjänstgörande präst tvättar alltid händerna grundligt före mässans början.
5.      Det är tillåtet att ta emot endast nattvardsbrödet, om man så önskar. Som vår biskop Thomas skriver: ”Man får ändå del av nattvardens fulla mysterium och nåd”.

Så får be och hoppas att spridningen stoppas och de sjuka snart tillfrisknar.

Vi innesluter allt i våra förböner.

Mvh

Thomas Stoor
kyrkoherde