Checklista för dopet

När man ska göra något utöver det vanliga så är det många saker att tänka på. Den här checklistan kan vara en hjälp för er att förbereda dopet. Allt på checklistan måste man inte göra. Varken dopklänning eller faddrar är ett krav för att det ska bli dop. Använd punkterna i checklistan som passar er.

I kyrkan är ett dop alltid en stor glädje och fest. Det kan göras mycket enkelt och med få förberedelser.

Checklista för dop

Börja här

 • Hur vill du/ni ha dopdagen?
 • När vill du/ni ha dopet?
 • Vilken kyrka vill du/ni vara i?
 • Vilka ska vara med?
 • Hur vill du/ni  fira efter gudstjänsten?
 • Vill du/ni ha faddrar och vem ska du/ni i så fall fråga?
 • Kontakta den församling där du/nu vill ha dopet: boka tid med prästen, eventuellt med kyrkomusikern
 • Dopklänning (om man vill): låna av församlingen, av släkten, av vänner, köpa eller sy?
 • Festen: ska vi ha någon, var ska den vara, vad ska vi bjuda på,vem kan vi be om hjälp?

Inför samtalet med prästen

 • Tänk gärna igenom vilka frågor du/ni har kring dopet.
 • Vilka önskemål du/ni har om psalmer och musik.
 • Finns det någon i familjen eller bland vännerna som du/ni vill be läsa något i kyrkan?
 • Fråga om fotografering i kyrkan.

På dopdagen

 • Vem ansvarar för familjens kamera?
 • Tag gärna bilder efter gudstjänsten kring dopfunten, ha med dopljuset. 
 • Ta med ombyteskläder för barnet, och allt annat som ni kan behöva.
 • Dopgudstjänsten är en speciell stund i ditt liv, njut av den och koppla bort tankarna från allt annat. Känn att själva gudstjänsten bär alla som är där och att prästen är den som leder och ansvarar för gudstjänsten.
 • Barn är välkomna i gudstjänsten! De får gärna röra sig i kyrkan, läsa en bok, rita, eller göra något annat. Tag gärna med något som barnen tycker om att göra. Barnen kan också vara aktiva i själva gudstjänsten genom att t ex dela ut psalmböcker, hälla upp dopvatten. Tala med prästen om detta.