Basarens historia

Julbasaren i Svenska Gustafskyrkan i Köpenhamn har en lång historia bakom sig. Premiären hölls 1912, ett år efter kyrkans invigning. Det har blivit en fin tradition för svenskar och danskar att börja julen med ett besök i Gustafskyrkan.

1912 hade fru Widner 15 vuxna och 6 barn som medhjälpare. Basaren bestod av tre stånd, ett för danskt porslin, ett för handarbeten och ett blomsterbord. Barnen sålde lotter och choklad. Sedan starten har alla medhjälpare varit klädda i svenska folkdräkter, en tradition som fortfarande hålls vid liv. 

1923 började en ny epok i basarens historia, då hölls den stora basaren i tre dagar och sedan dess har det hållts basar varje år. Åren närmast efter andra världskriget fick vi mycket kaffe, mandel och risgryn från Sverige, varor som var strängt ransonerade i Danmark. Några år var antalet besökare så stort att kön stäckte sig ända till Grønningen när basaren öppnade.

Alltsedan prinsessan Margaretha blev gift i Danmark och fram till sin död brukade hon besöka basaren varje år och understödja med rikliga gåvor. En tradition som har följts av drottning Ingrid och numera av H.K.H. prinsessan Benedikte.

Dr. Ingrid
Dr. Ingrid öpnar basaren
HKH Prinsesse Benedikte
HKH Prinsesse Benedikte öppnar basaren 2012 Foto: Hasse Ferrolds
Blomsterflickor och ambassadör paret Foto: Eva Ôrnfelt