Alla helgons dag

Musik- och minnesgudstjänst - Lördag den 5 nov . kl. 18.00

Alla helgonatid är end tid då vi på ett särskilt sätt minns dem som lämnat det jordiska livet. Kyrkogårdar runt om i Sverige brinner ljusen på de anhörigas graver  ofta smyckade med blommor och kransar som ett tecken på vår hågkomst. Med tacksmhet minns vi vad våra nära och kära fick betyda under sitt liv.

Svenska Gustafskyrkan vill därför inbjuda till minnesgudstänst med musik och ljuständning. Minnesgudstänsten äger rum på alla helgons dag.

 

Söndag 6 november kl. 15.00 på "svenska avdelingen" på Bispebjerg kyrkogård - minnesandakt