Frågor om konfirmandtiden

Kan jag fritt välja bland alternativen oavsett var jag bor? Kostar konfirmandtiden något? Hur ofta ska jag gå i kyrkan? Vi svarar här på några frågor som kan vara bra att veta före det att du bestämmer dig

kan jag välja fritt bland alternativen?

Du kan välja fritt bland alla alternativen oavsett var på Gotland du bor.

hur ofta ska jag gå i kyrkan?

Konfagruppen går oftast på gudstjänst i kyrkan tillsammans. Hur ofta, det bestämmer ni i gruppen. Ibland har man gudstjänster i samband med träffarna, ibland väljer man själv var man vill gå på en söndag. Det finns många olika slags gudstjänster!

Själva konfirmationen sker i en avslutande konfirmationsgudstjänst.

måste jag vara döpt?

Många ungdomar är inte döpta när de börjar sin konfirmandtid. Att själv få välja var, när och hur ditt dop ska gå till blir en del av din konfirmandtid. Dopet kan ske i gruppen, med familjen eller helt själv på en plats som betyder mycket för dig. Det kommer du överens om med din konfapräst.

MÅSTE JAG TRO PÅ GUD FÖR ATT ANMÄLA MIG?

Nej, det behöver du inte. Under konfirmandtiden får du fundera mycket över vem Gud är, vem du själv är och hur allt hänger ihop. Kanske börjar du tro på Gud under konfirmandtiden eller så får du ett intresse av att fundera vidare. Hur mycket eller hur lite du tror när konfirmandtiden startar, spelar ingen roll.

vad kostar det?

Konfirmationstiden är gratis, men vissa läger har avgifter. Läs mer på hemsidan eller fråga din konfapräst. Det kan också finnas bidrag att söka, fråga kontaktpersonen för det aktuella alternativet.

hur anmäler jag mig?

Du kontaktar den församling somhar det alternativ du är intresserad av. Se på vår hemsida för kontaktuppgifter.

FLER FRÅGOR?

Kontakta gärna någon av församlingarnas kontaktpersoner eller Visby stift, 0498-40 49 00.

Inga frågor är dumma, konstiga eller onödiga.