Corona

På grund av omständigheterna till följd av Coronapandemin kan konfirmandverksamheten på Gotland bli föremål för vissa modifieringar. Detta för att anpassa verksamheten till rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten

Eftersom Svenska kyrkans verksamheter följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheterna gällande Corona kan det hända att vissa saker under konfirmationsåret behöver anpassas. 
Checka in på hemsidan med jämna mellanrum för senaste informationen!