Dop

Dopfunt med varmt vatten
Foto: Anne-Lina Sandell Janner

Alla får döpas

Genom dopet får vi bära fram våra barn till Gud och de innesluts i Guds famn och blir hans barn. Detta är en stor glädje för släkt och vänner som ofta vill vara med vid dopet. Den som inte döpts som barn kan döpas som ung eller vuxen. Svenska kyrkan är det samfund i Sverige som döper flest ungdomar och vuxna.

Kyrkan välkomnar alla att döpas. När det gäller barn - både små barn och ungdomar - är det vårdnadshavarna som bestämmer. Om ni är två vårdnadshavare behöver ni vara överens om att barnet ska döpas. Det spelar ingen roll om ni, eller en av er,  tillhör Svenska kyrkan, något annat samfund eller en annan religion.

Det är vanligt vid dop är att ha faddrar. Dessa är vänner som med församlingen får ett särskilt ansvar att be för barnet. Att vara fadder är ett fint uppdrag. För att bli fadder skall man vara döpt.

Jesus sade: Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Lukas 18:16.

Observera att dop på söndagar sker i den ordinarie gudstjänsten.

Har du frågor kring beställning av dop?

Kontakta Nils Lindmark, kyrkoskrivare: 018-34 68 19
nils.lindmark@svenskakyrkan.se

Telefonnummer till expeditionen: 018-34 10 40.
Telefontider: Mån, ti, to, fre (kl. 10-12)

För dopfesten finns möjlighet att hyra Östuna kyrkskola.
Klicka på länken för att läsa mer: www.ostunakyrkskola.se