Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vuxna

Oavsett om du definierar dig som troende, sökare eller tvivlare så finns Svenska kyrkan för att dela dina och andras funderingar kring livet, döden, glädjen och sorgen. Kärnan i Svenska kyrkan är tron på en kärleksfull Gud, en uppstånden Kristus och en helig, livgivande Ande. Men tron är något djupt personligt, något som du själv måste hitta och definiera. Du är varmt välkommen till våra olika gemenskaper.

- TorsdagsTräffen
Information: Annette Wisser 0585-315 64

- Kaffebönorna
Information: Annette Wisser 0585-315 64

- Hidinge Träffpunkt
Information: Kerstin Pettersson 0585-430 71, 076-174 30 71

- Stora Bokengruppen
Information: Kerstin Pettersson 0585-430 71, 076-174 30 71

- Kyrkvärdsgrupper
Kontaktperson: Stefan Öberg 0585-315 41

- Sorgegrupper
I händelse av sorg kan enskilda samtal erbjudas av präst eller diakon: