Vuxna

Oavsett om du definierar dig som troende, sökare eller tvivlare så finns Svenska kyrkan för att dela dina och andras funderingar kring livet, döden, glädjen och sorgen. Kärnan i Svenska kyrkan är tron på en kärleksfull Gud, en uppstånden Kristus och en helig, livgivande Ande. Men tron är något djupt personligt, något som du själv måste hitta och definiera. Du är varmt välkommen till våra olika gemenskaper.

Träffar

Torsdagsträff.

Gemenskap och Engagemang

Ideella medarbetare, Kaffebönor, Kyrkbusschaufförer, Stora boken, Unga Ledare.

Samtal och Fördjupning

Andlig vägledning, Bibelstudier, Pilgrimsvandringar, Stund för stillhet, Stöd/Själavårdssamtal, Sorgesamtal.

Unga vuxna

För dig som inte hinner träffas regelbundet

- TorsdagsTräffen
Information: Annette Wisser Boman 0585-315 64

- Kaffebönorna
Information: Anna Borglund 0585-315 43

- Stora Bokengruppen
Information: Kerstin Pettersson 0585-430 71, 076-174 30 71

- Sorgegrupper
I händelse av sorg kan enskilda samtal erbjudas av präst eller diakon: