Vuxna

Oavsett om du definierar dig som troende, sökare eller tvivlare så finns Svenska kyrkan för att dela dina och andras funderingar kring livet, döden, glädjen och sorgen. Kärnan i Svenska kyrkan är tron på en kärleksfull Gud, en uppstånden Kristus och en helig, livgivande Ande. Men tron är något djupt personligt, något som du själv måste hitta och definiera. Du är varmt välkommen till våra olika gemenskaper.

Träffar

Stickcafé, Torsdagsträff.

Gemenskap och Engagemang

Ideella medarbetare, Kaffebönor, Kyrkbusschaufförer, Unga Ledare.

Samtal och Fördjupning

Andlig vägledning, Bibelstudier, Pilgrimsvandringar, Stund för stillhet, Stöd/Själavårdssamtal, Sorgesamtal.

Unga vuxna

För dig som inte hinner träffas regelbundet

- TorsdagsTräffen
Information: Anna Borglund 0585-315 43

- Kaffebönorna
Information: Anna Borglund 0585-315 43

- Sorgegrupper
I händelse av sorg kan enskilda samtal erbjudas av präst: