Våra kyrkor

Vi har fem kyrkor i vår församling, alla med något unikt att berätta. Kyrkobyggnaderna är kulturhistoriska arv som vi är stolta över att använda och förvalta. I Mullhyttans kyrka och i Hidinge Nya kyrka har vi låtit en del av kyrkorna bli församlingsdel som nu används i vår vardagsverksamhet. Besök gärna våra kyrkor, de är öppna varje dag då vaktmästare är på plats!

Knista kyrka

På en liten höjd i ett småbrutet jordbrukslandskap ligger en av Örebro läns intressantaste kyrkor. Den byggdes under 1100-talet när kristendomen fortfarande var ny i landet.

Kvistbro kyrka

Under medeltiden fanns en liten träkyrka på samma plats där den nuvarande ligger. Redan under medeltiden var troligtvis Kvistbro ett eget pastorat.

Mullhyttans kyrka

När Kvistbro församling 1914 fick komminister, blev denne stationerad till det uppväxande samhället Mullhyttan. Av naturliga skäl blev hans verksamhet mest koncentrerad till den plats, där han fått sig bostad anvisad.

Hidinge Gamla kyrka

Gamla kyrkan i Hidinge lär vara en av de äldsta kyrkorna i landskapet. Med sina sneda och tjocka murar och sin smala sydportal, får besökaren intrycket av, att det är en gammal kyrka.

Hidinge Nya kyrka

Den nyuppförda kyrkan blev högtidligen invigd den sextonde söndagen efter Trinitatis (Trefaldighet) som då inföll den 12 september 1869. I samband därmed hölls biskopsvisitation av Biskop Thure Annerstedt.