Foto: A Sigbjörnsson

Våra församlingslokaler

Välkommen att boka våra samlingslokaler!

Knista församling erbjuder uthyrning av våra större samlingslokaler - priser:

·         Knista Sockengård: 1.000 :- (heldag), 500 :- (halvdag <4 tim)

·         Kvistbro församlingsgård: 1.000 :- (heldag), 500 :- (halvdag <4 tim)

·         Lillgården i Kvistbro: 750 :- (heldag), 375 :- (halvdag <4 tim)

Är ni en förening i Lekeberg går det även bra att hyra Kyrkans Hus i Fjugesta för möte/föreläsning. Pris 1.000 kronor

Det går också bra att hyra församlingsdelen i Hidinge Nya kyrka och Mullhyttans kyrka vid förrättningar.

På varje ställe finns förutom kök en uppsättning av bord, stolar, tallrikar och bestick. Lokalerna är också utrustade med ljudanläggning och piano (utom Lillgården och Hidinge Nya kyrka). För mer information kontakta Kyrkans kansli: 0585-31255.

 

Knista Sockengård

Kvistbro församlingsgård

Lillgården i Kvistbro