Foto: Pixabay

Musikverksamhet

Knista församlings körverksamhet samt kyrkans musikskola är en viktig och stor del i vår församling. Här finner du den informationen.