Unga Ledare

Unga Ledare – ett gäng att räkna med!

Som Ung ledare i Knista församling hjälper du först och främst till i konfirmandgruppen, men även vid andra tillfällen då barn och unga samlas är du med och planerar, samt håller i olika aktiviteter.

Av församlingen får du som Unga ledare en utbildning som kallas för Ikon, och som arrangeras av Strängnäs stift. Ikon-utbildningen innebär en grundkurs, som hålls i samband med det stora Ungdomslägret Life på Stjärnholm i augusti. Därefter får man gå nästa steg som utgörs av två helger, en i november och en i februari. Dessa helger är också på stiftsgården Stjärnholm.

På hemmaplan träffas Unga ledare ihop med Ungdomsgruppen vissa tisdagar och planerar kommande konfirmandpass, eller andra aktiviteter som man ska vara med vid. Vi har också en gemensam upptakt i augusti tillsammans med de vuxna ledarna.

Ung ledare kan man bli året efter man konfirmerats.

Kontaktperson och handledare för Unga ledare är:

Annette Wisser Boman, diakon annette.wisser@svenskakyrkan.se

Tel. 0585-315 64