Sorgesamtal

När vi drabbas av någon näras bortgång kan vi behöva extra stöd för att hantera förlusten och saknaden för att hitta vägar att leva vidare. Vi har under flera år erbjudit att få komma till en grupp med fler som upplever en sorg och saknad.

Eftersom det endast varit ett fåtal som vill det erbjuder vi nu istället enskilda samtal.

Du är välkommen att ringa eller skriva och bestämma tid med någon av oss. 

Stefan Öberg (epost) eller 0585-315 40

Graham Jarvis (epost) eller 0585-315 49

Annette Wisser Boman (epost) eller 0585-315 64