Foto: Ida Gustavsson

Predikoturer via mail

Vill du få predikoturer skickade till dig?

Prenumerera på våra predikoturer

Vill du få predikoturer skickade hem veckovis via e-post?
Hör av dig med din e-postadress och skriv i meddelandet att du är intresserad av att få predikoturer skickade till dig. 
Detta gör du via vår mail som är länkad här nedan:  
knista.forsamling@svenskakyrkan.se

Välkommen till våra gudstjänster!