Personal

Diakon Knista församling

Annette Wisser Boman

Knista församling

Diakon Knista församling

Församlingsassistent

Anna Borglund

Knista församling

Församlingsassistent

Maria Frohm

Knista församling

Församlingsassistent

Christin Wallenius

Knista församling

Församlingsassistent

Kanslist på pastorsexpeditionen

Thomas Dahl

Knista församling

Kanslist på pastorsexpeditionen

Kantor

Susanna Englund

Knista församling

Kantor

Sara Hansen

Knista församling

Kantor

Komminister

Graham Jarvis

Knista församling

Komminister

Kyrkogårdsförvaltning

Agneta Sigbjörnsson

Knista församling

Kyrkogårdsförvaltning

Kyrkoherde i Knista församling

Stefan Öberg

Knista församling

Kyrkoherde i Knista församling

Kyrkokamrer

Sofia Fahlin

Knista församling

Kyrkokamrer

Kyrkvaktmästare Hidinge kyrka och kyrkogård

Claes Karlsson

Knista församling

Kyrkvaktmästare Hidinge kyrka och kyrkogård

Richard Karlsson

Knista församling

Kyrkvaktmästare Hidinge kyrka och kyrkogård

Kyrkvaktmästare Knista kyrka och kyrkogård

Jörgen Carlsson

Knista församling

Kyrkvaktmästare Knista kyrka och kyrkogård

Johan Ennefors

Knista församling

Kyrkvaktmästare Knista kyrka och kyrkogård

Kyrkvaktmästare Kvistbro kyrka och kyrkogård

Annie Ennefors

Knista församling

Kyrkvaktmästare Kvistbro kyrka och kyrkogård

Karin Nilsson

Knista församling

Kyrkvaktmästare Kvistbro kyrka och kyrkogård

Kyrkvaktmästare Mullhyttans kyrka och kyrkogård

Johnny Rinaldo

Knista församling

Kyrkvaktmästare Mullhyttans kyrka och kyrkogård

Lokalvård

Linda Englund

Knista församling

Lokalvård