Två små barn med färgglada solhattar sitter i gräset i en park full av människor.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Öppna förskolan

Öppen verksamhet för barn 0-6 år och föräldrar. Vi träffas och sjunger, pysslar, leker och fikar tillsammans.

Öppna förskolan

Måndag 9.30-12
Källaren i Kyrkans Hus, Fjugesta.

Tisdag 9.30-12
Mullhyttans kyrka.

Onsdag 13.30-16
Källaren i Kyrkans Hus, Fjugesta.

Torsdag 9.30-12
Hidinge Nya kyrka.

Välkomna ni som är hemma med era barn 0-6år.

/Maria och Christin

Öppna förskolan i Knista församling

Har du småbarn och är hemma på dagarna?
Kom till våra öppna förskolor i Knista församling!
Här finns samvaro, fika, leksaker och massor av möjlighet till lek och samtal.
Vi har alltid en samling där vi sjunger, ramsar och ibland dansar!

För många spelar öppna förskolan en mycket stor roll när de är hemma med små barn. Här kan man "ramla in" som man är, träffa andra och ta en enkel fika samtidigt som barnen bjuds på nya möten och stimulans.

Kom hit du med! Du är så välkommen.
Verksamheten är gratis då den finansieras av kyrkoavgiften och du hittar oss i Mullhyttans kyrka, Kyrkans hus i Fjugesta och Hidinge nya kyrka.