Gula höstlöv på kyrkogård.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Våra olika gravskick

Nyhet

På våra kyrkogårdar kan vi erbjuda fyra alternativ av gravplats:

Kistgravplats 
Kistgravplats är historiskt sett den vanligaste gravtypen. Gravplatsen kan ha plats för en kista eller flera det kan även finnas plats för urnor. Gravrättsinnehavaren får sätta upp gravanordning, efter godkännande från förvaltningen, och i övrigt utsmycka gravplatsen.

Urngravplats 
Urngravplatsen kan ha plats för en eller flera urnor. Gravrättsinnehavaren får sätta upp gravanordning, efter godkännande från förvaltningen, och i övrigt utsmycka gravplatsen.

Askgravplats
Askgravplats är ett område för gravsättning av askurnor i gravplatser med begränsad gravrätt.

Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller gravvårdar endast naturstenar, ingravering av text bekostas av dödsboet.

Förvaltningen svarar för vården av gravplatsen och för all plantering av blommor och växter inom denna.

 Gravplatsen får endast smyckas med snittblommor i församlingens vas.  Gravljus och vinterdekoration under vintertid. Vissna blommor, rester av ljus och vinterdekorationer tas bort av förvaltningen.

Minneslund 
Minneslunden är avsedd för gravskick med kollektiv och anonym karaktär där avlidnas aska grävs ner inom ett gemensamt område. Askans läge markeras inte och enskilda gravvårdar och planteringar förekommer inte.

Nedgrävning av aska utförs av vaktmästare under värdiga former utan närvaro av anhöriga. Askan grävs ner utan hölje eller med hölje av lättförgängligt material.

Förvaltningen svarar för vården av minneslunden och för all plantering inom denna. Besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på anvisad plats. Vissna blommor och rester av ljus tas bort av förvaltningen.

Agneta Sigbjörnsson
Kyrkogårdschef
Tel 0585-312 57