Våra bårtäcken

Finns i Hidinge Nya, Knista, Kvistbro och Mullhyttans kyrka och används endast i respektive kyrkor.