Säkra gravvårdar

Våra kyrkogårdar är platser där många rör sig, både personal och besökare, i alla åldrar.

För att kyrkogårdarna ska vara säkra miljöer, ur arbetsmiljösynpunkt för vår personal men också för er som besökare, är vi som kyrkogårdsförvaltning skyldiga att genomföra kontroll av gravvårdarnas säkerhet utifrån nationella föreskrifter och standarder.

Kontrollen genomförs för att undersöka hur stabil gravvården är. Gravvården får inte luta för mycket, den ska ha säkra dubb samt klara en given tryckbelastning. Visar kontrollen att det finns en risk att gravvården kan falla, kommer den att temporärt säkras av vår personal och gravvårdsinnehavaren kommer att bli kontaktad. Säkringen av gravvårdarna kan se olika ut beroende på gravvård. Stenen kan läggas ner men den kan också säkras stående.

Det är gravrättsinnehavarens skyldighet att se till att gravvården är säker och att den vid behov säkras med en permanent lösning.

Har er gravvård temporärt säkrats av vår personal i väntan på åtgärd, plocka INTE bort säkringsmaterialet utan att åtgärda gravvården.

 

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss på: 0585-312 57

/Kyrkogårdsförvaltningen, Knista församling