En grav har smyckats med tända ljuslyktor och ljung.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Prislista för gravvård

Nyhet Ändrad

PRISLISTA

Gravskötsel med plantering 1100 kr
Jordbyte, en vår och en sommarplantering samt vattning och rensning.

Gravskötsel 900 kr
Jordbyte samt vattning och rensning, ingen plantering ingår.
Lån av planteringslåda.

Veckovattning 1 år maj-aug 500 kr

Vinterdekoration 200 kr

Tändning av gravlykta 100 kr

Tvätt av gravsten och rätning av gravsten
Pris lämnas efter besiktning av gravstenen (lägsta pris 400 kr).

Flerårigt gravskötselavtal med ett avräkningskonto kan beställas, lägsta summa för inbetalning är 4000 kr och som mest 20 000 kr.

Skötsel för askgravplats, 25 år 7660 kr

Förlängningsavgift gravrätt, 15 år 750 kr

 

Agneta Sigbjörnsson
Kyrkogårdschef
Tel 0585-312 57