Foto: Pixabay

Kyrkogårdsförvaltningen informerar

Ändrad

Gravlyktor och liknande får användas från och med 15 oktober till och med 1 maj.

Gravlyktor som står kvar vid gravplatsen efter 1 maj plockas bort och kommer  inte att sparas.

Gravlyktor, blomvaser och andra föremål får av arbetsmiljöskäl inte förvaras bakom gravstenen, eftersom vi trimmar runt stenen. 

Stenar och andra lösa föremål får ej läggas längs kanten på gravrabatten. De utgör en säkerhetsrisk vid trimning och gräsklippning

Vaser av glas får ej användas.

Sortera och släng avfall i avsedda behållare.

Iaktta de särskilda bestämmelserna som råder vid kyrkogårdens minneslund och askgravplatser.

 

Har du frågor kontakta vaktmästare vid respektive kyrkogård eller undertecknad.

 

Agneta Sigbjörnsson
Kyrkogårdschef
Knista församling

Tel 0585-312 57