Informationsbrev September -22

Nyhet

Välkommen till Knista församlings nyhetsbrev!

Skapelsetid
I söndags började ”Skapelsetid” en period på kyrkoåret där vi tänker på Gud som
skapare och på vårt ansvar för att värna om vår värld. Skapelsetemat kommer att
märkas i våra gudstjänster på olika sätt och avslutas på Tacksägelsedagen den 9 oktober.
I samband med gudstjänsterna på Tacksägelsedagen kommer vi att ha försäljning av
skördegåvor. Ta gärna med dig frukt/grönsaker eller något annat till försäljning—
eller/och pengar för att köpa det som andra har gett! Pengarna går till Världens Barn.
Kl 10 i Knista Gudstjänst med stora och små
Kl 16 i Mullhyttan Mässa

Rastvärdar på Lekebergsskolan
Under höstterminen vill vi inleda ett nytt samarbete med Lekebergsskolan. Tillsammans
med andra församlingar i Lekeberg vill vi rekrytera vuxna som kan tänka sig vara
”rastvärdar”.

Rastvärdardsrollen är att vara trygga vuxna på skolan under framför allt lunchrasten. Värdarna kan ses som en sorts ”mor-/farförälder” som kan se eleverna och finnas till som en trygghet under skolans lunchrast. Det ska finnas minst 2 värdar på plats vid varje tillfälle för elevernas och värdens trygghet.

Rollen är inte att agera som ”vakt” och värdarna ska inte själva gripa in vid bråk eller liknande situationer. Då ska skolans personal hämtas. Det är däremot lämpligt att säga till (inte skälla ut) vid till exempel mobbning eller helt olämpligt språkbruk.

Vår närhet på skolan är diakonal – som stöd till skolans personal och elever. Vi bjuder inte in till kyrkliga grupper eller arrangemang.

Den viktigaste tiden att täcka är kl 11-13 – helst alla dagar i veckan. Men en dag är bättre än ingen dag.

Varje värd kommer att behöva beställa ett utdrag ur belastningsregistret från Polisen och visa upp den för rektorn.

För mer information – kontakta Graham Jarvis,
Graham.jarvis@svenskakyrkan.se eller 072-520 2897

Öppna möten om verksamhet i våra kyrkor
Församlingen har tidigare haft ”kyrkgrupper” som har varit kopplade till de olika kyrkor
för att värna om och utveckla kyrkans liv i de olika geografiska delar av församlingen.

Vi vill väcka liv i denna tanke i en ny form och vill kalla till öppna möten i våra olika
kyrkor i samband med gudstjänster under september-oktober.

Om du vill vara med och spåna kring gudstjänstliv och andra verksamheter i eller kring
någon (eller flera) av kyrkorna är du välkommen!

Vi vill även förbereda årets ”Öppen kyrka” i Allhelgonatid.

Tider och datum:
Hidinge (Nya och Gamla) — 18 september kl 18 (I Hidinge NYA kyrka)
Knista — 23 oktober kl 18
Kvistbro — 18 september kl 10
Mullhyttan — 25 september kl 10

Möjlighet att köpa kläder
Innan pandemin så brukade Seniorshopen vara på Linden i Fjugesta och ha mannekänguppvisning med efterföljande försäljning men nu har de inte möjlighet att vara där på grund av om– och tillbyggnationer.

Den 28 september kl. 12-15 kommer de till oss i Kyrkans Hus/Café Himlagott och håller lite utförsäljning av plagg från tidigare kollektioner.

1 plagg 199:- och 3 plagg 500:-, det kommer inte att bli någon mannekänguppvisning,
sedan kommer de tillbaka till våren och visar upp en ny kollektion, om önskan finns.