Informationsbrev Nr 17 Februari -23

Välkommen till Knista församlings nyhetsbrev!

Pilgrimsvandra med oss i Sälen—14-17 september 2023

Vi planerar en pilgrimsvandring med utgångspunkt från Sälsäters fjällgård i samarbete med Edbergs och Mosjö-Täby församlingar.
Vandring utmed Södra Kungsleden (spånlagd och tillgänglighetsanpassad) ca 1 mil lång (det finns även möjlighet att anta en vandring med lite större utmaning).

Vi besöker även Fjällkyrkan och Trollskogen. Beräknat pris 2 000:-.

För mer information kontakta Annette Wisser Boman annette.wisser@svenskakyrkan.se eller 0585-315 64

Pilgrimsvandrigar april/maj 2023—Tema Frälsarkransen

Söndag 16 april kl 11.30-13.30. Start/Slut vid Kvistbro kyrka .
Lördag 13 maj kl 10-15. Start/slut vid Hidinge Nya kyrka—vandring i Sälvens naturreservat. Ta med matsäck.

För mer information kontakta Annette Wisser Boman. annette.wisser@svenskakyrkan.se eller 0585-315 64

Fasteinsamling

Fastekampanjen ”Dela lika under samma himmel” pågår för fullt.
Vill du bidra med saker till försäljning eller lotterivinster så kan du höra av dig till Anna Borglund.

Lördagen den 25 mars kl 18.00 ”Earth Hour Mässa” i Mullhyttans kyrka.
(Fika, lotterier och annan försäljning)

Söndagen den 26 mars kl 18 Musikgudstjänst ”En kväll för hopp” i Knista kyrka. Våffelservering och försäljning efteråt på Sockengården.

Redan nu på söndag 5 mars är det ”Önskepsalmer” kl 18 i Kvistbro kyrka.
Du kan Swisha en summa och välja en psalm!

Kontakt: Anna Borglund 0585-31543 eller anna.borglund@svenskakyrkan.se

Upptakts och informationsmöte för Rastvärdar !

Måndag 13 mars kl 13 på Kyrkans Hus i Fjugesta.
Information om Rastvärdsuppdraget. Möjlighet att ställa frågor och att anmäla sig.

Rastvärdardsrollen är att vara trygga vuxna på skolan under framför allt lunchrasten. Värdarna kan ses som en sorts ”mor-/farförälder” som kan se eleverna och finnas till som en trygghet under skolans lunchrast. Det ska finnas minst 2 värdar på plats vid varje tillfälle för elevernas och värdens trygghet.

Rollen är inte att agera som ”vakt” och värdarna ska inte själva gripa in vid bråk eller liknande situationer. Då ska skolans personal hämtas. Vår närhet på skolan är diakonal – som stöd till skolans personal och elever. Vi bjuder inte in till kyrkliga grupper eller arrangemang.

Den viktigaste tiden att täcka är kl 11-13 – helst alla dagar i veckan. Men en dag är bättre än ingen dag. Kan du bara vara med en gång per månad så är det helt OK! Varje värd kommer att behöva beställa ett utdrag ur belastningsregistret från Polisen och visa upp den för rektorn.

För mer information – kontakta Graham Jarvis,
graham.jarvis@svenskakyrkan.se eller 072-520 2897

Kyrkbussen—efterlysning 9 april

Vi är tacksamma för alla goda kyrkbussförare och…
Vi efterlyser någon som kan köra kyrkbussen till högmässan kl.10 i Knista den 9 april.

Kontakt: Anna Borglund 0585-31543 eller anna.borglund@svenskakyrkan.se

Påskvandring

Under många år har kyrkorna i Lekebergs kommun bjudit in våra skolor till ett studiebesök/vandring om Påsken . Nu återupptas traditionen efter an paus under pandemitiden. Vi inleder med en öppen genrep kl 19 .30 på söndag 26 mars och bjuder in skolorna på måndag 27 mars (och eventuellt tisdag 28 mars).

Vi efterlyser folk som kan tänka sig vara med. Till exempel för att göra iordning lokalen på söndag eftermiddag den 26 mars och/eller att ta en roll—som lärjunge eller som ”statist” .under vandringarna.

För mer information – kontakta Graham Jarvis,
graham.jarvis@svenskakyrkan.se eller 072-520 2897

Öppna möten i våra kyrkor

Efter Påsken kommer vi att bjuda in till nya möten om verksamhet kring våra kyrkor.