En bokmärkesängel hänger som prydnad i julgranen.
Foto: Haq /Mostphotos/Ikon

Informationsbrev November -21

Nyhet

Välkommen till Knista församlings nyhetsbrev! November 2021

Ett gott nytt kyrkoår!
I detta brev (som är lite längre än vanligt):
* Covidinformation - och ändringar i Julens gudstjänstplaner
* Bullkyrkan
* Julinsamlingen
* Andlig vägledning—inbjudan till en ny grupp

Covidinformation
Vår kyrkoherde och andra som ansvarar för olika delar av församlingens verksamhet fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens uttalande, råd och rekommendationer. De senaste föreskrifter om offentliga tillställningar och allmänna sammankomster påverkar flera av våra gudstjänster och andra evenemang under Advent och Jul.

Vid några tillfällen kommer vi att kräva vaccinationsbevis (eller läkarintyg) för inträde. Behöver du hjälp att skaffa vaccinationsbevis? Vi kan hjälpa med utskrift av blankett till dig som inte har bank-id eller skrivare hemma. Kontakta Graham 0585-31549 eller Annette 0585-31564

Vid andra tillfällen behövs inte vaccinationsbevis men vi påminner om var och ens ansvar att hålla avstånd och vill påminna om Folkhälsomyndighetens särskilda rekommendationer för den som är ovaccinerad.

Särskilda rekommendationer om att hålla avstånd gäller för dig som är ovaccinerad:
Var extra noga med att skydda dig själv och andra mot att bli smittade om du är vuxen och inte är vaccinerad. Det gäller även när du inte har symtom.

Folkhälsomyndigheten har allmänna råd om att vuxna som kan vaccinera sig, men ännu inte gjort det, behöver ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och de som är över 70 år.

Detta gör du genom att hålla avstånd till andra när så är möjligt, och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och de som är 70 år och äldre.

Håll avstånd till andra på din arbetsplats när så är möjligt och undvik platser med trängsel, till exempel konserter, nattklubbar och större fester.

(Från Folkhälsomyndighetens hemsida)

Advent och Jul 2021
5 december kl 18 Hidinge Nya Julens Sånger. Vaccinbevis krävs.
11 december kl 17 Kvistbro MåBrakörens julkonsert. Vaccinbevis krävs.
12 december kl10 Kvistbro Högmässa. Öppet.
                        kl 18 Knista Musikgudstjänst. Vaccinbevis krävs.
13 december kl 18 Kvistbro Luciaandakt. OBS! Bara för inbjudna anhöriga.
19 december kl 10 Hidinge Nya Högmässa. Öppet.
24 december kl 11 Mullhyttan Gudstjänst vid krubban. Öppet.
                        kl 17 Kvistbro Julbön. Öppet.
                        kl 23 Knista Julgudstjänst (OBS! inte mässa). Vaccinbevis krävs.
25 december kl 7 Kvistbro Julotta. Öppet.
                        kl 8 Hidinge Nya Julåtta. Öppet.
26 december kl 18 Mullhyttan Ekumenisk önskepsalmer. Öppet.
31 december kl 17 Knista Nyårsbön. Vaccinbevis krävs.
1 januari kl 16 Mullhyttan Mässa. Öppet.
2 januari kl 10 Hidinge Nya Högmässa. Öppet.
6 januari kl 14 Ännu inte klart.

Bullkyrka
Under hösten går vi ut med Bullkyrkan 4 fredagar för att se om vi kan få en relation till ungdomarna som befinner sig ute i Fjugesta.
Förhoppningen är att det ska skapa en lugnare och tryggare plats att vara på och välkomna dem till Ungdomscafét i Kyrkans hus.
Vi som går är representanter från de olika församlingarna i bygden.
Efter de här 4 gångerna gör vi en utvärdering och ev fortsätter vi efter nyår.
Är Du intresserad av att vara med så kontakta Annette Wisser Boman, diakon tel 0585 315 64.

Den 28 november startar Act svenskakyrkans julinsamling — Bryt en tradition
Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter men beroende på vart vi föds och vilket kön vi har ser verkligheten olika ut.
Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tu-sentals frivilliga runt om i världen för att göra allt i sin makt för att alla ska få
Vill du vara och stödja oss i detta arbete kom gärna till våra gudstjänster och aktivi-teter där du kan lämna ditt bidrag.
Alla insamlade medel går oavkortat dit där behovet av hjälp är som allra störst.

Vill du vara med och bidra så är du hjärtligt välkommen!
Vi tar tacksamt emot sådant som vi kan ha som lotterivinster och även sälja.
Det behövs alltid hembakat bröd, både till försäljning och lotterier för insamlingen samt till caféet, vill man så finns möjlighet att baka i Kyrkans hus.
Kontakta oss om det är något som du skulle vilja göra.
Anna Borglund Församlingsassistent
0585-315 43 anna.borglund@svenskakyrkan.se
Annett Wisser Boman Diakon
0585-315 64 annette.wisser@svenskakyrkan.se

Aktiviteter i advent
På första advent, 28 november, är det som sig brukar skyltsöndag i Fjugesta mellan kl. 12-16 och vi kommer att medverka genom att vara med och hålla julallsång på torget eller utanför Kyrkans Hus kl 13.30. Den exakta tiden är inte bestämt ännu.

Vi kommer också att hålla Café Himlagott öppet under samma tid. Välkommen in att mätta dig med en julig smörgås eller lyxa till med en adventsfika. För att få upp värmen så bjuder vi på glögg. Det kommer även finnas lotteri till förmån för Act Svenska kyrkans julinsamling.

På andra advent , 5 december, kommer vi som vanligt att sälja julsmörgås med kaffe/te och pepparkaka i Mullhyttans kyrka kl. 11-15 i samband med julmark-naden. Även då kommer vi att ha lotteri till förmån för Act Svenska kyrkans jul-insamling.

Café Himlagott
Ni har väl inte missat att vi har öppnat ett café i stora salen i Kyrkans hus, Storgatan 28 i Fjugesta. Öppettider är måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 11.00-16.00.
Förutom kaffe, te och saft erbjuder vi hembakat fikabröd, smörgås och lättare lunch så som pannkaka och paj för förtäring på plats till en billig peng.

Andlig vägledningsgrupp—med start i januari
I januari hoppas vi kunna komma igång med en ny andlig vägledningsgrupp.
Gruppen träffas ungefär en gång i månaden under ledning av Graham Jarvis (församlingspräst). Vi följer en enkel metod som är inspirerad av ignatiansk andlighet. En bibelberättelse får tala till oss där vi är i livet just nu. Fantasin och bönen tillsammans med delande i gruppen blir redskap som kan hjälpa oss på livets väg och kan hjälpa oss att växa och mogna i vår relation med Gud.

Tillsammans kommer vi överens om tid och plats för gruppens möten. Retreat och/eller kortare pilgrimsvandringar finnas med som komplement.

För intresseanmälan eller mer information kontakta:
Graham Jarvis, präst, tel 0585 31549 eller graham.jarvis@svenskakyrkan.se
Annette Wisser Boman, diakon, tel 0585 315 64 eller annette.wisser@svenskakyrkan.se

Några ord från en deltagare i en tidigare grupp:
Vad var Andlig Vägledning för just mig?
Att få insikt i hur man kan se ”andliga frågor” från olika håll. Med ”andliga frågor” menar jag nära frågor som: Hur talar jag med Gud? Finns det ett bra sätt att be på? Hur hanterar jag ”förlåtelse”? Hur hittar jag inre harmoni? Kan jag bli lycklig? Vilket är min livsväg? och många fler frågor. Stilla funderingar om vemod, ensamhet eller sökandet efter en inre balans…

Att sitta i en grupp där alla reflekterade över liknande frågor, och lyfta samtalsämnena utan att bli korrigerad eller värderad. Andlig Vägledning var inte bibelstudier eller samtalsterapi. Andlig Vägledning fördjupade mitt inre och gav en lugn inre harmoni. Ett år med Andlig Vägledning skapade ett eko av kraft och stilla vardagsglädje.
Fabian von Schéele