Hidinge kyrkogård - gravar utan gravrättsinnehavare 2023

Knista församling söker gravrättsinnehavare till gravplatser på Hidinge kyrkogård

Församlingen har satt upp skyltar på vissa gravplatser med uppmaningen »Kontakta kyrkogårdsförvaltningen « i enlighet med de administrativa rutiner som finns för att leta rätt på gravrättsinnehavare.

För att möjliggöra för den eller de närstående som önskar att anteckna sig som gravrättsinnehavare till gravplatsen vill huvudmannen komma i kontakt med dessa.

Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med någon intressent kan gravplatsen komma att betraktas som återlämnad till huvudmannen. Det kan medföra att gravanordningen tas bort.

Skyltar har satts ut på följande förtecknade gravplatser: 

2020:

2 B 166-169, Eriksson

2 D 152,

2 D 168-169, Nyström

2 E 36-37, Jansson

2 E 160-161, Landström

 

2021:

2 B 107-108, Ström

2 B 119-120, Larsson

2 B 129-130, Nykvist

2 B 160-161, Eriksson

2 C 10-11, Eriksson

2 C 22, Lundqvist

2 C 57-58, Andersson

2 C 104-105, Pettersson

2 D 32,

2 D 35,

2 D 154, Eriksson/Albrektsson

2 E 1-2,

2 E 9-10, Svensson

2 E 36-37, Jansson

2 E 89-90, Mattsson

2 E 137-139, Malm

2 E 149-152, Pettersson

2 E 198, Pettersson

2 F 49-50, Fahlén

2 F 125-126, Karlsson

2 F 128, Eriksson

2 F 134-135, Hofstedt

2 F 252, Ring

2 G 24,

2 G 98, Kyhlberg

2 H 72, Osbornsson

2 I 14-16, Frisén

2 I 22, Fredriksson

2 I 27-28, Molin

2 I 92-93, Eriksson

2 I 109-110, Boström

2 I 118, Larsson

2 I 121-122, Pettersson

2 J 10-11, Pehrsson

2 J 60, Häggbrandt

2 J 80, Nilsson

2 J 86, Persson

2 J 129,

2 J 132, Persson

2 J 144, 

2 J 151a, Johansson

 

Kontakta Knista församling, kyrkogårdsförvaltningen per tel 0585-312 57 eller per brev till adress: Knista församling, Storgatan 28, 716 30 FJUGESTA Knista.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Fjugesta 2023-03-29