Foto: Pixabay

Medlem

Medlemskap i Svenska kyrkan. Här kan du läsa om vad det innebär att vara medlem i Svenska kyrkan. Är du ej tillhörig men önskar att gå med finner du inträdesblanketten här.

Medlem

VAD BLIR JAG EN DEL AV?

Svenska kyrkan är ett kristet samfund med tvåtusen år gamla traditioner. En kyrka förankrad i samhället och samtidigt i ständig utveckling. Som medlem blir du del av en församling och ett nätverk som sträcker sig över Sverige och världen. Tillsammans strävar vi efter en bättre värld för oss och kommande generationer. Grunden är Jesus budskap om kärlek till medmänniskan.

VAD FÅR JAG GÖRA OCH TA DEL AV?

Svenska kyrkan erbjuder dop, konfirmationer, bröllop och begravningar, och firar gudstjänster, mässor och andakter. Men vi står också för Sveriges största musikscen med tusentals körer och konserter.

Kyrkan ordnar aktiviteter som öppna förskolor, ungdomsgrupper, pensionärsträffar. Kyrkan stöttar också de som är mest utsatta i samhället. Det finns både diakoner, präster och samtalsterapeuter som kan hjälpa och ge råd.

I andra länder pågår ett omfattande arbete med att ge stöd åt människor som drabbats av katastrofer, svält och konflikter. Vi tar också hand om de cirka 3 400 kyrkorna som finns i Sverige och som berättar om vår gemensamma historia.

MEDLEM GENOM DOPET

Du blir medlem i kyrkan genom ditt dop. Är du redan döpt i ett annat kristet samfund kan du bli medlem i Svenska kyrkan efter ett samtal med ansvarig präst i din församling. Tidigare blev den som föddes i Sverige automatiskt medlem i Svenska kyrkan, men så är det inte längre.

SÅ BLIR DU MEDLEM 

Du blir medlem genom att ansöka om inträde i Svenska kyrkan, skicka ansökan till vår expedition:

Knista församling
Storgatan 28
716 30 Fjugesta

Ladda ner och skriv ut inträdesansökan som finns här under:

Ansökan om inträde i Svenska kyrkan