Liv i Balans - samtal om livet och tillvaron

Vill DU delta i en samtalsgrupp där vi pratar om livet?

Liv i Balans - samtal om livet och tillvaron

Välkommen till en träff i Kyrkans Hus i Fjugesta,
Måndag 31 augusti kl. 18.00.
Under detta tillfälle går vi igenom upplägget för dessa träffar.
Träffarna kommer att ske i en grupp om fem-åtta personer,
som ses en gång i veckan. Under vårt första tillfälle bestämmer
vi när våra kommande träffar ska äga rum. Dag eller kväll.

 

Varmt Välkommen!

Annette Wisser Boman, diakon

Tel. 0585-315 64

Mail: annette.wisser@svenskakyrkan.se