Kyrksalen, Mullhyttans kyrka

Efter överlämnandet av kyrkan till Kvistbro församling 1935 har fortlöpande restaureringar och modifieringar skett.

Den senaste ombyggnationen skedde under sommaren 2004 av norra sidan av kyrkan. Detta för att få in ordentligt kök och toalett i kyrkan. Under 2007 har samlingssalen i kyrkan, kyrksalen, moderniserats för att fungera effektivare som församlingshem. Det var också nödvändigt då församlingshemmet Mogården såldes i september 2007. I kyrksalen har församlingen sin verksamhet i form av öppna förskolan, barntimmar, körer och dagledigträffar m.m man kan också hyra kyrksalen i samband med förrättningar.
Källa: Festskriften "Mullhyttans kyrka 80 år"