Foto: A Sigbjörnsson

Kyrkogårdsförvaltningen

Beskrivning över vad kyrkogårdsförvaltningen har att erbjuda inom begravningsverksamheten på våra kyrkogårdar.

Målet med verksamheten är att den bedrivs på ett sådant sätt att vi kan tillgodose och besvara alla församlingsbors önskningar och frågor både inför och efter anhörigs begravning och gravsättning. Även frågor och önskemål angående egen begravning ska besvaras och tillgodoses så långt som är möjligt.

Alla församlingsbor har rätt till gravplats 25 år. Lokal för begravningsakt finns för både kyrkotillhöriga och icke kyrkotillhöriga.

 

Agneta Sigbjörnsson
Kyrkogårdschef
Tel 0585-312 57

 

Närbild på en stenduva på en gravsten.

Gravrättsinnehavare sökes 2024

Knista församling söker gravrättsinnehavare till gravplatser på Knista- Hidinge-, Kvistbro- och Mullhyttans kyrkogård.

Säkra gravvårdar

Våra kyrkogårdar är platser där många rör sig, både personal och besökare, i alla åldrar.

Kyrkogårdsförvaltningen informerar

Gravlyktor och liknande får användas från och med 15 oktober till och med 1 maj.