Kyrkogårdsförvaltningen

Beskrivning över vad kyrkogårdsförvaltningen har att erbjuda inom begravningsverksamheten på våra kyrkogårdar.

Målet med verksamheten är att den bedrivs på ett sådant sätt att vi kan tillgodose och besvara alla församlingsbors önskningar och frågor både inför och efter anhörigs begravning och gravsättning. Även frågor och önskemål angående egen begravning ska besvaras och tillgodoses så långt som är möjligt.

Alla församlingsbor har rätt till gravplats 25 år. Lokal för begravningsakt finns för både kyrkotillhöriga och icke kyrkotillhöriga.

 

Agneta Sigbjörnsson
Kyrkogårdschef
Tel 0585-312 57