Kvistbro kyrka

Under medeltiden fanns en liten träkyrka på samma plats där den nuvarande ligger. Redan under medeltiden var troligtvis Kvistbro ett eget pastorat.

 Under reformationen blev Kvistbro Annex till Knista, för att 1651 åter bli ett eget pastorat. I börja av 1600-talet befanns kyrkan vara för liten. År 1637 fick man av Strängnäs biskop uppmaningen att bygga en ny kyrka. Den gamla revs och på samma plats byggdes en rektangulär kyrka av liggande timmer med knutar och avskurna hörn. Utvändigt kläddes med spån. Från samma tid anses även klockstapeln vara. Den har två klockor från 1531 resp. 1660. Den stora klockan är omgjuten 1840, som också kallas "Anna-klockan", eftersom den första gången ringde för en kvinna, vid namn Anna.

År 1795 vitmenades kyrkan, därmed doldes alla originalmålningar sedan kyrkans begynnelse. Man tog även upp större fönster, för att få in mer ljus. Under 1890-talet kläddes kyrkan invändigt med pärlspont, som målades i en beige färg, med en blå-röd dekorationsbård längs takpanelen. Mitt på norra långväggen stod en stor järnkamin.

STENMUREN kom på plats under mitten av 1700-talet. Dessförinnan var kyrkogården omgärdad av en s.k. bogård av timmer.
ALTARTAVLAN: uppfördes runt fönstret på korets östra vägg. Den föreställer Kristus på förklaringsberget. Den undre bilden föreställer Nattvardens instiftande. På sidorna finns bilder av apostlarna Petrus och Johannes. Senare igensattes fönstret och år 1801 tillkom den av L.E. Lund målade tavlan: "Jesus i Getsemane". Tavlan hänger numer på kyrkans norra vägg.

Sedan renoveringen av kyrkan 1954-1955, sitter en glasmålning: "Jesus på korset" över altaret, av konstnär Henkelman, Stockholm. Predikstolen befriades från flera lager färg till sitt nuvarande utseende. Pärlsponten plockades bort och man fick fram de ursprungliga målningarna, som vi idag kan se i kyrkan. Elvärme installerades. Dåvarande kyrkoherde Georg Magnusson, var den drivande kraften av det omfattande restaureringsarbetet.

ORGELN är från 1915, men tillbyggd 1955 av Zetterqvist & Son, Örebro. En kororgel med sex stämmor från Walther Thür Torshälla, finns sedan pingsten 1989. Under senare år har även piano anskaffats.
DOPFUNTEN som är av trä, skänktes 1840 av snickaren Carlberg i Vekhyttan. Den nya DOPFUNTEN är av kalksten, tillverkad i Yxhult, Närke.
BRUDKRONAN skänktes av familjen Wikander på Västanås gård 1853, då dottern Sofia gifte sig. Den är av förgyllt silver med halvädelstenar. Kyrkan äger också en BRUDKRONA AV SILVER, skänkt av Kvistbro kyrkliga syförening 1972.
De båda stora KRISTALLKRONORNA kommer från Svartå herrgård, skänkta av familjen Focks sterbhus. Den tredje ljuskronan sägs härstamma från Velamshyttan.
Bland TEXTILIERNA, - som förvaras i sakristian - märks en svart skrud i sammet från 1795. Kyrkan har försetts med skrudar och textilier vid olika tillfällen.
NATTVARDSKÄRLEN är daterade 1822. En ny vinkanna inköptes 1985, för donerade medel. Därtill finns två silverljusstakar från 1955, samt sex ljusstakar i silver från 1988. Ett bårtäcke, tillverkat av ateljé "Tre Bäckar" har tillkommit 1998.
Under sakristian, som är medeltida och av sten har funnits en vinkällare. Den är numera igenlagd.