Knistakören sjunger
Foto: Stefan Öberg

Knistakören

Knistakören gör ett sommaruppehåll och startar åter den 22 augusti.

Knistakören

Vi är en blandad vuxenkör som sjunger i gudstjänsterna ca en gång i månaden. Vi har regelbundet egna musikgudstjänster,  bl a på Alla Helgons Dag, som är mycket välbesökta. Om du vill börja sjunga i Knistakören är du varmt välkommen. Viss körvana underlättar, men är inget krav.

Välkommen att höra av dig!

 

Plats och tid

Knista, Sockengården
Torsdagar kl.19.00-20.30

Kontakt

Susanna.englund@svenskakyrkan.se
Kantor
Knista församling
0585-315 42