Ideella medarbetare

Att vara ideell medarbetare innebär att du ger av din tid till dina medmänniskor. Du blir en viktig resurs i kyrkans olika verksamheter eller i någon annan förening.

 

Det handlar om att du engagerar dig för det som känns viktigt. Det handlar om att hjälpa andra och att lära nya saker om både andra och dig själv.

Ditt frivilliga engagemang är en del i Svenska kyrkans arbete.

 

Att vara ideell medarbetare innebär att du har ett uppdrag som

·         Är oavlönat

·         Utförs för någons nytta

·         Är frivilligt

·         Är ett uttryck för det egna engagemanget

·         Äger rum i en gemenskap

 

Som ideell medarbetare får du

·         Arbetsuppgifter utifrån ditt intresse

·         Utbildning, råd och stöd i din uppgift

·         Ingen ekonomisk ersättning men det ska heller inte kosta dig något