Gemenskap och Engagemang

Ideella medarbetare

Att vara ideell medarbetare innebär att du ger av din tid till dina medmänniskor. Du blir en viktig resurs i kyrkans olika verksamheter eller i någon annan förening.

Kaffebönor

Vi är en grupp damer i varierande åldrar, som träffas ungefär en gång i månaden i källaren, Kyrkans Hus.

Kyrkbusschaufförer

Vi är ett gäng som kör kyrkbussen till TorsdagsTräffen och gudstjänster.

Unga Ledare

Unga Ledare – ett gäng att räkna med!