Gemenskap och Engagemang

Ideella medarbetare

Att vara ideell medarbetare innebär att du ger av din tid till dina medmänniskor. Du blir en viktig resurs i kyrkans olika verksamheter eller i någon annan förening.

Kaffebönorna

Vi är en grupp som ses var tredje vecka i Kyrkans Hus och har som mål att göra gott för våra medmänniskor, bl.a. att ordna en kaffestund för våra äldre på olika boenden.

Kyrkbusschaufförer

Vi är ett gäng som kör kyrkbussen till TorsdagsTräffen och gudstjänster.

Unga Ledare

Unga Ledare – ett gäng att räkna med!