Våra förtroendevalda

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige ska bestå av nitton ordinarie ledamöter och elva ersättare .

Kyrkoråd

Kyrkorådet ska bestå av tio valda ledamöter, varav en är ordförande, en är 1:e vice ordförande och en är 2:e vice ordförande. Antalet ersättare ska vara fem.
Kyrkoherden är självskriven ledamot.

Kyrkorådets arbetsutskott

Under kyrkorådet ska finnas ett arbetsutskott bestående av tre valda ledamöter. Kyrkorådets ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande ingår i arbetsutskottet.
Kyrkoherden är självskriven ledamot.