Dopfadder - Gudförälder

Att vara gudförälder eller dopfadder är ett urgammalt hedersuppdrag.

Föräldrarna kan välja någon eller några faddrar som stöd eller förebilder till sina barn. En fadder önskar sitt fadderbarn allt gott, ber för det och visar det vad den kristna tron innebär. Barnet bärs fram till dopet oftast av en fadder, en förälder eller någon annan som står barnet nära.