Dopet

Ingen av oss kan skåda Gud, men Gud har lovat vara verksam på ett speciellt sätt vid bland annat dopet när vatten gjuts över huvudet tre gånger i ”Faderns, Sonens och den heliga Andens namn”. Vatten är livets symbol men också dopets. När vi döps tillhör vi livets Gud och får del av det eviga livet.

Vår lott som människor är att vi får vandra i en värld där både glädje och sorg, ljus och mörker blandas. Vid dopet ber vi att Gud ska följa, skydda och styrka oss genom denna livsvandring. I dopet förenas vi med Gud som lovat vara med oss alla dagar till livets slut. Vi får med Jesus Kristus, gå från mörker till ljus och få del av det eviga livets hopp. I dopet innesluts vi i Guds kärlek, blir en del i den världsvida kyrkan och en del i församlingens gemenskap.

Föräldrar, faddrar och församling tar gemensamt ansvar för uppföljningen av dopet. Föräldrar och faddrar ser till att barnet får tillfälle att upptäcka vad dopet och den kristna tron innebär och församlingen erbjuder barnverksamhet, gudstjänster och förbön.