Foto: Pixabay

Begravning

Jordens Gud, Stjärnornas Herre, vän med blommor och sparvar och barn, tack för de lyckliga dagar på jorden. Tack för allt som du gav vår vän. Livets Gud, kärlekens Herre, tänd för vännen ditt eviga ljus. Kom i vår ensamhet, kom i vårt möker. Låt oss känna att du är där. Tröstens Gud, Fader för alla, vännen lämnar vi nu i din hand. Följ oss i vardagen, hjälp oss att möta nya dagar i tro på dig. (Britt G Hallqvist, sv ps 626)

Begravning

Begravningsgudstjänsten kostar ingenting för den som är medlem i Svenska kyrkan. 
Innan begravningsgudstjänsten tar tjänstgörande präst kontakt med de anhöriga för samtal.
Församlingens präster finns tillgängliga för samtal och information för den som önskar kontakt. 

I samband med begravningen finns möjlighet att låna något av våra församlingshem för minnesstund efter begravningen.
Bårtäcke finns att låna kostnadsfritt för våra församlingsbor.

Oftast tas den första kontakten efter ett dödsfall med en begravningsbyrå som hjälper till med det praktiska och bokar även tid  och plats för begravningen.

När någon drabbas av sorg, när en anhörig eller vän har avlidit är det viktigt att stanna upp, minnas och sörja. Det är också meningsfullt att på ett värdigt sätt få ta farväl.
Begravningsgudstjänsten vill ge tillfälle till detta samtidigt som den också tydligt får påminna om den kristna trons hopp inför döden. Gudstjänstens ordning rymmer såväl sång, musik, bibelord och bön. Tjänstgörande präst och musiker finns till hjälp när det gäller begravningsgudstjänstens utformning.
Inför varje begravning tar prästen så snart som möjligt kontakt med de närmast anhöriga för ett samtal.

Kyrkogårdsförvaltningen

Beskrivning över vad kyrkogårdsförvaltningen har att erbjuda inom begravningsverksamheten på våra kyrkogårdar.